Χλόη Αννα Βλασσοπούλου


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χλόη Αννα Βλασσοπούλου

Εξόρυξη υδρογονανθράκων εδώ και τώρα;

Στο  τελικό κείμενο του ειδικού θέματος ‘’Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής, Ενέργεια, Κυκλική Οικονομία’’, όπως εγκρίθηκε από τη Γραμματεία του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ του Κινήματος Αλλαγής διαβάζουμε : ‘’Η ανάπτυξη των τεχνικοοικονομικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων ...

Μεταρυθμιστικο?ς οι?στρος η? πολιτικη? απεμπλοκη?; Τι έδειξε η στα?ση των Γα?λλων ψηφοφο?ρων

Ει?ναι αναμφισβη?τητο ο?τι το νεοεκλεχθε?ν γαλλικο? κοινοβου?λιο δεν ει?ναι πλέον ο?πως πριν. Το νεοσυ?στατο κο?μμα του Ε. Μακρο?ν Η Δημοκρατι?α Εμπρο?ς έλαβε 306 απο? τις 577 κοινοβουλευτικε?ς ε?δρες. Η δεξια? έλαβε 113 ε?δρες από 194 στην προηγου?μενη ...

Πως εγκαινιάζει η Ελλάδα την θέση σε ισχύ της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα

Χθες 4 Νοεμβρίου, τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα που έχουν υπογράψει 177 χώρες μεταξύ των οποίων και η δική μας. Στόχος της, να διατηρηθεί η άνοδος της θερμοκρασιας του πλανήτη κάτω των 2° κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά ...

Το πελατειακό κράτος έχει μια ιστορία

Με τον ερχομό της κρίσης από το 2009 όλο και περισσότερες συζητήσεις γίνονται για το πελατειακό κράτος και ευθύνες επιρρίπτονται στις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις. Σαφώς οι κυβερνήσεις αυτές έχουν ευθύνη για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ...