Α. Ζαΐρης Γ. Σταμάτης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Α. Ζαΐρης Γ. Σταμάτης

Οι τρεις διαστάσεις του πολιτικού όρου «Κέντρο»

Στην προσπάθεια να αναλύσουμε σήμερα πολιτικές έννοιες που περιλαμβάνουν ως συνθετικό τη λέξη «κέντρο», βρισκόμαστε στην ίδια θέση που βρίσκεται ένας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο όταν καλείται να ετοιμάσει μια εργασία (thesis). Η αγγλική λέξη «thesis», ...