Κυριάκος Σουλιώτης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Κυριάκος Σουλιώτης

Πολιτική υγείας στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση σύγκλισης

Η χώρα διέρχεται μια περίοδο πόλωσης σε πολιτικό και, δυστυχώς, και σε κοινωνικό επίπεδο, απόρροια, σε μεγάλο βαθμό, των αποτελεσμάτων αλλά και του τρόπου διαχείρισης της οικονομικής κρίσης. Αν και η δεινή οικονομική κατάσταση, τόσο του κράτους και ...