Κωνσταντίνος Ν. Φουντουλάκης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Κωνσταντίνος Ν. Φουντουλάκης

Περι αυτάρκειας

Αντί προλόγου Οι συζητήσεις έχουν πάρει φωτιά αν και κινούνται κατά βαση σε ένα εξωπραγματικά αφελές επίπεδο. Η κεντρική ιδέα ή το κεντρικό ερώτημα είναι κατά πόσον η χώρα είναι αυτάρκης, άρα μπορεί να προχωρήσει σε μια σειρά μονομερών ενεργειών ...