Μαρία Λιανού


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Μαρία Λιανού

H αποδόμηση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης

Η μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μοναδική στον κόσμο. Είναι ένα sui generis μόρφωμα, μια οικογένεια Ευρωπαϊκών δημοκρατικών χωρών που συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου ζωής των πολιτών τους και τη δημιουργία ενός καλύτερου ...