Πλάτων Τήνιος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Πλάτων Τήνιος

Το Ποτάμι: Το πρώτο μεταπελατειακό κόμμα;

Ο πελατειασμός απεβίωσε. Ζήτω ο πελατειασμός; Το δικομματικό σύστημα και τα παλιά κόμματα κατέρρευσαν. Το πελατειακό σύστημα και η εκλογική πελατεία παραμένει. Το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Και παλιότερα κατέρρευσαν κομματικοί σχηματισμοί: ...