Μαρία Τσάκος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Μαρία Τσάκος

Ούτε Κρίση, ούτε τίποτα

Δεν υπάρχει ούτε ένα ανεπτυγμένο κράτος που να μπορεί να συγκριθεί μαζί του η Ελλάδα χωρίς να συνιστά αυτό καταισχύνη για την ίδια την έννοια της άμιλλας. Ούτε ένα. Όχι, το λέω γιατί διαβάζω πως η Ελλάδα θα είναι το πρώτο ανεπτυγμένο κράτος στην Ευρώπη ...