Γ.Σιακαντάρης Δ.Σκάλκος Μ. Ματσαγγάνης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Γ.Σιακαντάρης Δ.Σκάλκος Μ. Ματσαγγάνης

Η ώρα της εσωτερικής διαπραγμάτευσης

Η στιγμή της συμφωνίας με τους θεσμούς φαίνεται πως είναι πλέον θέμα χρόνου. Θα πρόκειται σίγουρα για έναν επώδυνο συμβιβασμό καθώς θα συντρίψει τα τελευταία απομεινάρια των ανεδαφικών αντιλήψεων που αναπτύχθηκαν τα χρόνια της κυριαρχίας του αριστερο-δεξιού ...