Ανδριανή Κεφάλα


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Ανδριανή Κεφάλα

Αντί μνημοσύνου.

Τι θα πρέπει να γίνει για να έχει επιτέλους η κοινωνία/οι θεσμοί/η πολιτεία/οι διανοούμενοι, κάποιος επιτέλους, να έχει τα σωστά, τα ταχύτατα, τα άμεσα, αντανακλαστικά; Ας είναι κάποιος υπουργός παιδείας, ας είναι κάποιος πρωθυπουργός, κάποιος πρόεδρος δημοκρατίας, ...