Μάριος Ψυχάλης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Μάριος Ψυχάλης

Η τιμωρία του Σίσυφου στην Ελληνική οικονομία

Το τρίτο πακέτο διάσωσης του ελληνικού δημοσίου και όχι της ελληνικής οικονομίας δυστυχώς δεν αποτελεί ένα βιώσιμο πρόγραμμα, δηλαδή η εφαρμογή του δεν θα εξυγιάνει την ελληνική οικονομία. Το 3ο πακέτο διάσωσης, είναι εξ ολοκληρίαν διαφορετικό από ...

Τα τρία χρώματα της Ελληνικής οικονομίας

Τρία είναι τα βασικά μεγέθη μιας οικονομίας. Το Α.Ε.Π, το δημόσιο χρέος και το ισοζύγιο πληρωμών. Το κάθε ένα από αυτά, και πολύ περισσότερο ο συνδυασμός τους καθορίζει τα λοιπά οικονομικά μεγέθη. Να το πούμε πιο απλά. Είναι σαν τα βασικά χρώματα. ...