Γιάννα Αγγελοπούλου


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Γιάννα Αγγελοπούλου

Το Μόνο Που Λέμε, Είναι Δώστε μια Ευκαιρία στην Ελλάδα

Προς κάθε ενδιαφερόμενο και οι ενδιαφερόμενοι είναι εκατοντάδες εκατομμύρια… Πριν δύο εβδομάδες, ο Ελληνικός Λαός με μια αποφασιστική του ψήφο ανέδειξε μια σειρά από επιθυμίες που μπορούν να συνοψιστούν  σε μια λέξη: Αξιοπρέπεια. Σε τελική ανάλυση ...