Γιάννης Κωνσταντίνου


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Γιάννης Κωνσταντίνου

Κρίση και Δικαιοσύνη, μια πολιτική αποτίμηση

Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών επιβάλλει την αποχή της πολιτικής από κάθε παρέμβαση στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι περιττεύει μια πολιτική συζήτηση για τη Δικαιοσύνη στα χρόνια της κρίσης. Πεποίθησή μου είναι ότι η ...