Νίκη Φούντα


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Νίκη Φούντα

(Συγκυβερνητικές) αντιφάσεις και κοινή λογική

Η λεγόμενη «πρόταση των οχτώ» έγινε σύμφωνα με κάποιους αποδεκτή (;) από τον Πρωθυπουργό. Τι πραγματικά όμως περιλάμβανε η πρόταση; Συνταγματική Αναθεώρηση, Πρόεδρο κοινής αποδοχής, Εκλογές σε ορατό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα -και σίγουρα εντός του ...