Χαράλαμπος Κωνσταντίνου


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χαράλαμπος Κωνσταντίνου

Ο ατομικισμός ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της συμπεριφοράς μας

Χωρίς αμφιβολία, οι κοινωνικές αξίες και οι κανόνες συνιστούν τον βασικό πυλώνα στις διαδικασίες της αγωγής και της κοινωνικοποίησης και, γενικά, στους θεσμούς κάθε κοινωνικού συστήματος. Είναι γνωστό, τουλάχιστον, στους ειδικούς, ότι η κοινωνική ...