Κατερίνα Φαρμάκη


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Κατερίνα Φαρμάκη

Νέος δρόμος

Η πλήρης αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, ως άμεση συνέπεια όχι μόνο της οικονομικής κρίσης αλλά και της ίδιας της αδυναμίας των πολιτικών κομμάτων να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κοινωνίας, είναι γεγονός πλέον σε όλα τα επίπεδα. Είναι εμφανής ...