Γρηγόρης Φαρμάκης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Γρηγόρης Φαρμάκης

Ανερμάτιστη Μεταρρύθμιση

Αν υπάρχει ένα κοινωνικό αίτημα, το οποίο να έγινε περισσότερο απτό, περισσότερο σαφές και περισσότερο συνειδητό αυτά τα χρόνια της κρίσης, δεν θα μπορούσε να είναι παρά η ανάγκη τού να γίνει επιτέλους η Ελλάδα μία ακόμη περισσότερο ευρωπαϊκή χώρα. ...

Η επιστροφή στην πολιτική ως πολιτικό πρόταγμα

. Περ? δ? πολιτείας ?ρίστης τ?ν μέλλοντα ποιήσασθαι τ?ν προσήκουσαν ζήτησιν ?νάγκη διορίσασθαι πρ?τον τίς α?ρετώτατος βίος. ?δήλου γ?ρ ?ντος τούτου κα? τ?ν ?ρίστην ?ναγκα?ον ?δηλον ε?ναι πολιτείαν. (Αριστοτέλους Πολιτικά, VII-1323a) . Όπως σε όλες ...

Ένδεια

Το πρόβλημα μου με τον ανασχηματισμό, δεν είναι ότι κακίζω τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που δεν επέλεξαν διαφορετικούς από τις όποιες κομματικές εφεδρείες τους. Aφ?ενός αυτοί οι άνθρωποι είναι που τιμήθηκαν με εκατοντάδες χιλιάδες ...