Αλέξανδρος Μοντιάνο


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αλέξανδρος Μοντιάνο

Συμπαραγωγή δημοσίων υπηρεσιών

Ορίζουμε τους 3 τομείς δομής της κοινωνικής οργάνωσης και της οικονομίας στο τρίγωνο Κράτος – Αγορά – Κοινωνία των πολιτών. Το Κράτος και η Αγορά είναι έννοιες θεωρητικά σαφείς, αν και το Κράτος επιχειρηματίας που ανταγωνίζεται και αντιμάχεται από ...