Ελένη Σταθοπούλου


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Ελένη Σταθοπούλου

ΕUVOX 2014: Ο ευρωπαϊκός σύμβουλος ψήφου

O ηλεκτρονικός σύμβουλος ψήφου EUVOX είναι πλέον διαθέσιμoς στους χρήστες. Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.euvox.eu/gr/ έχουμε πρόσβαση σε μια νέα διαδικτυακή εφαρμογή που μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρισκόμαστε ...