Δημήτρης Μαρωνίτης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Δημήτρης Μαρωνίτης

Αποκόμματα

Ο τίτλος κολλάει παντού στις μέρες μας. Προπάντων σε ό,τι έγινε, γίνεται και μέλλει να συμβεί με τις προεδρικές εκλογές και τα παρεπόμενά τους. Προφανώς δεν παριστάνω τον ακομμάτιαστο. Αισθάνομαι απόκομμα μιας απολίτιστης πολιτικής που φαίνεται να ...

Κιαράς – Σακελλαρίου

Ο υπέργηρος συναδελφικός θάνατος Κριαρά και Σακελλαρίου ευνοεί, αν δεν επιβάλλει, συγκριτικού τύπου συνεκτίμηση της ζωής και του έργου τους, για να διαφανεί η συμπληρωματική συνοχή τους, αλλά και οι εύλογές τους διαφορές, οι οποίες δεν πρέπει, σκοπίμως ...

Η διορία

. . Ο τίτλος παραπέμπει στις δευτεροβάθμιες εκλογές της επόμενης Κυριακής, που, αν δεν πρόκειται να αποβούν μοιραίες για τις άμεσες τύχες της χώρας, παραμένουν σίγουρα πολύ κρίσιμες. Το πόσο θα κοστίσουν εξαρτάται από την αίσθηση και την παραίσθηση ...