Δημήτρης Ψαλλίδας


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Δημήτρης Ψαλλίδας

Ολική έκλειψη και πολιτική ηθική

Στις μέρες της «πρώτης φοράς Αριστερά» στην Κυβέρνηση έρχονται και τα πρώτα μηνύματα απαξίωσης του νέου πολιτικού προσωπικού, διακρίνονται και τα πρώτα σημάδια πολιτικού οπορτουνισμού, με άδηλες η/και πρόδηλες διασυνδέσεις υπουργού και εκλογικής πελατείας. Έχοντας ...

Η αποτυχία της δημοκρατικής πολιτείας οδηγός για τη μεταμνημονιακή εποχή;

Κανείς δε θα πίστευε ότι μετά από τα δυο μνημόνια (μεσοπρόθεσμα προγράμματα προσαρμογής) και την εφαρμογή δεκάδων νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων για την ενσωμάτωση των παραπάνω στην ελληνική πολιτεία, μετά από 5 έτη οικονομικής επιδείνωσης ...

Καλύτερα πρώτος στο χωριό παρά δεύτερος στην πόλη

Σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται από την ανεργία, την οικονομική δυσπραγία, την ανέχεια σε πολλές περιπτώσεις, την αδιαφορία στο διπλανό, που δίνει σημασία στο εφήμερο κι όχι στο μακροπρόθεσμο, οφείλουμε όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική και να χρεωθούμε ...