Μερτκάν Χαμίτ


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Μερτκάν Χαμίτ

Ώρα αλλαγής για την Κύπρο

Μετά την απογοήτευση και την πικρία που προκάλεσε η αποτυχία του Σχεδίου Ανάν το 2004, οι Κύπριοι μπορούν ξανά να ελπίζουν ότι η λύση στο κυπριακό πρόβλημα δεν απέχει πλέον πολύ. Η πιο πρόσφατη –και ίσως η τελευταία– πρωτοβουλία επίλυσης του κυπριακού ...