Σταύρος Πετρολέκας


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Σταύρος Πετρολέκας

Η αναδυόμενη «Κεντροαριστερά» και τα πέπλα αδιαλλαξίας, υπεροψίας και αβλεψίας

Παρακολούθησα όσο στενά μπορούσα τον δημόσιο διάλογο που αναπτύχθηκε το φθινόπωρο και μετά, από την διακύρυξη της “Κίνησης των 58” μέχρι την μετεξέλιξή της πρωτοβουλίας αυτής σε “Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη”(ΔΠΠ). Από την σκοπιά ενός δεδηλωμένου ...