Χρήστος Λάζος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρήστος Λάζος

Επένδυσε στην Παιδεία: μια υποδειγματική πρωτοβουλία

Η Συνθήκης της Λισαβόνας δίνει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Το άρθρο 8β παρ. 4 προβλέπει ότι πολίτες της Ενωσης, υπήκοοι τουλάχιστον επτά κρατών-μελών, εφόσον συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές, «μπορούν ...