Βασίλης Καρύδης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Βασίλης Καρύδης

Ο Συνήγορος, η κρίση και η κοινωνία

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ένας ιδιαίτερος τύπος θεσμού, φαινομενικά αντιφατικός: Πρόκειται για μια συνταγματικά αναγνωρισμένη Ανεξάρτητη Αρχή, που έχει όμως ως αποστολή την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών έναντι του ίδιου του κράτους. Αποτελεί ...