Απόστολος Παπατόλιας


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Απόστολος Παπατόλιας

Πώς πρέπει να αναδιοργανωθεί η Αυτοδιοίκηση

Η εφαρμοζόμενη «θεραπεία – σοκ» της Κυβέρνησης με τις διαθεσιμότητες σε Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, αποσταθεροποιεί προσωρινά το πελατειακό σύστημα και τον «ωχαδερφισμό» της δημοσιουπαλληλικής μονιμότητας που δεν συνοδεύεται από σύγχρονες πολιτικές ...

Η καταστροφική λογική του «βλέποντας και κάνοντας»

Οι Κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης αποδείχθηκε ότι δεν διέθεταν ούτε την πολιτική βούληση ούτε την επιχειρησιακή ικανότητα να οργανώσουν μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, ικανή να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ...

Η Αυτοδιοίκηση στα χρόνια της κρίσης

Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση ότι η διατήρηση του σημερινού συγκεντρωτικού και κεντροβαρούς μοντέλου διακυβέρνησης οδηγεί σε απόλυτο αδιέξοδο την προσπάθεια της συλλογικής μας ανάκαμψης. Πυκνώνουν σήμερα ολοένα και περισσότερο οι φωνές που ζητούν ...