Κωνσταντίνος Τσινταράκης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Κωνσταντίνος Τσινταράκης

Η ηθική διαγωγή δεν συμβαίνει έτσι απλά από τύχη

Κάποιοι μοιρολατρικά δέχονται ότι όσο υπάρχουν ευκαιρίες για ιδιοτελείς και ανήθικες πράξεις πάντα θα εμφανίζονται άνθρωποι πρόθυμοι να εμπλακούν σε αυτές. Η τύχη του ανθρώπου όμως δεν καθορίζεται από κάποιο πεπρωμένο, όπως μας λένε κάποιες θρησκείες, ...