Πολυχρόνης Μπακόμητρος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Πολυχρόνης Μπακόμητρος

Πόθεν αίσχος

Ενώ οι μέρες των Χριστουγέννων είθισται να ξυπνούν τα φιλανθρωπικά αισθήματα όλων των πολιτών με αρκετούς να θέλουν να εξαγνιστούν από την αδιαφορία του υπόλοιπου χρόνου, υπάρχουν κάποιοι, σπάνιοι πάντα ως εξαίρεση που πιστοποιούν με έργα τα λόγια ...