Νικολάος Τζήμος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Νικολάος Τζήμος

Η «Κενή Έδρα» της Κεντροαριστεράς

Η παρουσία πολιτικών και όχι κοινωνικών/ γεωγραφικών/ θρησκευτικών διαιρετικών τομών στην ελληνική πολιτική ζωή, οδήγησε στην δόμηση κομμάτων-παρατάξεων γύρω από χαρισματικές προσωπικότητες. Η χώρα δεν γνώρισε πραγματικά μαζικά κόμματα, με ιστορικές ...