Γιάννης Κ. Σακελλάρης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Γιάννης Κ. Σακελλάρης

Η ένταξη της ΔΗΜΑΡ σε ομάδα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι, στο 5λεπτο που μου επιτρέπεται, δε μπορώ, να αναφερθώ σε όλα τα θέματα, που απασχολούν το συνέδριό μας. Για το λόγο αυτό θα εστιαστώ μόνο σε ένα. Αφορά στην ένταξη του κόμματός μας σε ένα ευρωπαϊκό κόμμα ...