Θεόδωρος Παναγιωτίδης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Θεόδωρος Παναγιωτίδης

H ανάπτυξη και η μεσαία τάξη

Η σημαντική αύξηση της φορολόγησης της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τροφή στην ανάπτυξη διαφορετικών και αντικρουόμενων επιχειρημάτων σε σχέση με την ύπαρξή της. Είναι σημαντικό να απαντήσουμε με ξεκάθαρο τρόπο στα εξής ...

Αποψη: Πώς θα αυξηθούν οι ελληνικές εξαγωγές

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ), το οποίο έφθασε σε δυσθεώρητα ύψη το 2009, συνέβαλε καθοριστικά στη χρεοκοπία της Ελλάδας. Η αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να εξάγει προϊόντα και υπηρεσίες έγινε πιο εμφανής κατά την τελευταία ...

Η κατάρα των φυσικών πόρων

Η ένταση της οικονομικής κρίσης έχει δημιουργήσει την ανάγκη για διερεύνηση όλων των εναλλακτικών σεναρίων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση του χρέους. Μία από τις επιλογές που έχει διατυπωθεί χρήζει όμως αναλυτικότερης ...