Μιχάλης Βενιζέλος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Μιχάλης Βενιζέλος

Περί Πρωτοβάθμιας…Υγείας

Το ζητούμενο στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. . Δυστυχώς, σε όλο αυτό το τεράστιο χρονικό διάστημα των 30 χρόνων δεν κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε ούτε Εθνικό ...