Δημήτρης Αθηνάκης Αποστόλης Αρτινός


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Δημήτρης Αθηνάκης Αποστόλης Αρτινός

Κραυγές και Ψίθυροι

Το συμβάν της χρεοκοπίας μιας χώρας έχει κάποιο νόημα στο βαθμό που επανοηματοδοτεί τα πράγματα. Μια ρηξιγενής διαφορά που αποκαλύπτει έναν άλλο ορίζοντα, ένα καινοφανές πεδίο ζωής, όπου τίποτε από τα παρελθόντα δεν μπορεί πλέον να μείνει το ίδιο. ...