Σωτήρης Χατζηγάκης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Σωτήρης Χατζηγάκης

Τα αίτια και η αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς

Η βασική συνθηματολογία της «άκρας Δεξιάς» στρέφεται συνήθως στην αναγκαιότητα της υποκατάστασης της «ανίκανης» κοινοβουλευτικής δημοκρατίας από ένα ισχυρό κράτος, στην κινητοποίηση της κοινωνίας γύρω από ένα συσπειρωτικό πρόσταγμα, στον τερματισμό ...