Γιάννης Φασούλας


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Γιάννης Φασούλας

Ο νέος Κ.Φ.Ε.: ένα πισωγύρισμα 58 χρόνων

Όταν στις 11 Αυγούστου του 1955, έξι ακριβώς χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, ο τότε βασιλιάς Παύλος και ο πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου, Αλέξανδρος Παπάγος, μαζί με το υπουργικό του συμβούλιο αποφάσιζαν και διέτασσαν το νομοθετικό διάταγμα ...