Αντώνης Α. Παπαγόρας


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αντώνης Α. Παπαγόρας

Σταυρώστε τους

Οι ευρωεκλογές είναι η διαδικασία ανάδειξης των αντιπροσώπων των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αντιπροσώπευση αυτή γίνετε σε επίπεδο κρατών μελών και είναι ανάλογη του πληθυσμού τους. Οι πολιτικές δυνάμεις κάθε τόπου, σχηματισμοί, ...

Ο νέος αγώνας για την Δημοκρατία

Η δημοκρατία ως πολίτευμα δεν είναι η λειτουργία μόνο κάποιον δεδομένων και παλαιότερα δημιουργημένων θεσμών. Οι θεσμοί πρέπει να αλλάζουν με τρόπο τέτοιο ώστε να βοηθούν την δημοκρατία να βαθαίνει στην λαϊκή συνείδηση. Η δημοκρατία περιλαμβάνει ...