Δημήτρης Χαλαζωνίτης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Δημήτρης Χαλαζωνίτης

Η πτήση της Δημ.Αρ.

Στη «Μελαγχολική Δημοκρατία» του Π. Μπρυκνέρ, αυτή που όλοι συνειδητά ή ασυνείδητα βιώνουμε, ο συγγραφέας εντοπίζει πως μετά τη νίκη της Δημοκρατίας στη Δύση, το πρόβλημα – κίνδυνος είναι ότι βαλσαμώθηκε, μουμιοποιήθηκε πάνω στο βάθρο της. Και εκεί ...