Θόδωρος Τσιάλας


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Θόδωρος Τσιάλας

«’Αλλού χτυπάει το νερό και αλλού βροντάει ο μύλος»

Πάντα ένα κείμενο ή παρουσίαση για την αειφορία του υδάτινου πόρου αρχίζει παραθέτοντας κάποια στοιχεία παγκόσμιας κλίμακας. Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες ή το ακροατήριο. Δεν θα αναφέρω κανένα τέτοιο στοιχείο. Άλλωστε, όλοι ξέρουμε ...