Γιάννης Ιακωβίδης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Γιάννης Ιακωβίδης

Σύγχρονη Ελλάδα. Διοίκηση, Κοινωνία, Μεταρρύθμιση – παραγρ.1

Στη σημερινή σύγχρονη πραγματικότητα, παρατηρείται καθημερινά τόσο η ουσιαστική και πραγματική ανάγκη εφαρμογής του ορθολογικού τρόπου σκέψης, που διακρίνει τα γεγονότα και τις καταστάσεις και τα τοποθετεί στην πραγματική τους διάσταση, αποκομμένα ...

Δημόσια διοίκηση; ή… Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση; Η μεταρρύθμιση που έπρεπε να γίνει «χθες».

Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις των πολιτών της Ε.Ε. αφού γίνονται συνεχώς αντικείμενο σύγκρισης και αξιολόγησης σε ένα καθημερινά εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον το ...

Απολύτως αναγκαία η Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση

Τι συμβαίνει τελικά με τη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα; Γίνεται κάτι ουσιαστικό ή πορευόμαστε επιστρέφοντας ξανά στο ίδιο σημείο; Ίσως τελικά να πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να γνωρίσουμε καλύτερα το σύστημα της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, ...