Θανάσης Παπακωνσταντίνου


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Σαραντα πέντε χρόνια μετά τον Μάη του ʼ68

Οι Γάλλοι ήταν οι πρώτοι που δεν έκρυψαν ότι ο Πολιτισμός τους, με την ευρεία έννοια του όρου, θα μπορούσε να αποτελέσει άμεσο πλουτοπαραγωγικό πλούτο. Στο Μεσοπόλεμο, εκφράσεις όπως «πουλάμε τον Πολιτισμό», κάθε άλλο παρά σπάνιες ήταν, σε μια εποχή, ...