Παναγιώτης Ιωακειμίδης Φίλιππος Σαββίδης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Παναγιώτης Ιωακειμίδης Φίλιππος Σαββίδης

Έξοδος από το Ευρώ σημαίνει έξοδο από την ΕΕ

Η κρισιμότητα των στιγμών στην Κύπρο απαιτεί μια ρεαλιστική, ορθολογιστική και ψύχραιμη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Απαιτεί σωστή ανάλυση των εξελίξεων και καθαρές κουβέντες. Δεν επιτρέπεται πια η διαιώνιση μύθων. Επιβάλλεται να κοιτάξουμε κατάμματα ...