Μάρκος Μπόλαρης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Μάρκος Μπόλαρης

Σχέδιο «Αθηνά»: Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές σχεδιάζονται, αποφασίζονται και εφαρμόζονται σε μια προοπτική που συνδέει τη διεύρυνση των μορφωτικών ευκαιριών ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, χωρίς να δημιουργεί κατ’ ανάγκη σχήματα ...