Νικηφόρος Διαμαντούρος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Νικηφόρος Διαμαντούρος

Χρηστή διοίκηση, κράτος δικαίου και ηθική: κρίσιμες παράμετροι της ποιότητας της δημοκρατίας

Ευχαριστώ τον ΟΠΕΚ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό του, κύριο Σωκράτη Κοσμίδη, για την ευγενική τους πρόσκληση, που αφενός με τιμά και αφετέρου μου παρέχει μια λίαν ευπρόσδεκτη ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις μου σχετικά με ζητήματα που θεωρώ ...