Χρήστος Μασσαλάς


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρήστος Μασσαλάς

Ολοι επικρίνουν τη διαφθορά…

Η νομιμότητα χαρακτηρίζεται από το σεβασμό των κανόνων της δημόσιας ηθικής, από την άποψη της εντιμότητας και της δικαιοσύνης. Μια συμπεριφορά που αποκλίνει από εκείνη που αναγνωρίζει η κοινωνία ως νόμιμη, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως διεφθαρμένη. ...

Η πραότητα ως πολιτική αρετή…

Σύμφωνα με τον N. Bobbio οι αρετές διακρίνονται σε «δυνατές», όπως θάρρος, αποφασιστικότητα, τόλμη, οξυδέρκεια,… και εκφράζουν εκείνους που έχουν το πολιτικό  καθήκον να κυβερνούν και σε «αδύναμες», όπως ταπεινότητα, μετριοφροσύνη, σεμνότητα, πραότητα,… ...

Η εποχή της μετάβασης…

Τα οράματα της ιστορικής προόδου τα διαδέχτηκαν το επισφαλές και το εφήμερο. Ακόμη και οι ατομικές συμπεριφορές βρέθηκαν «εκτός ορίων», όπως μαρτυρούν ο καταναλωτικός παροξυσμός, οι πρακτικές ντοπαρίσματος, τα ακραία σπορ και γενικά οι εξαναγκασμοί ...

ΕΡΤ: η πρόκληση…

Η χώρα μπήκε ξανά στον αστερισμό των καταιγίδων. Η αιτία επικεντρώνεται στην ασυμφωνία των μέσων για την επίτευξη ενός κοινά αποδεκτού σκοπού. Από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος εκφράζεται η επιθυμία εξυγίανσης των κρατικών δομών με δύο ...

Για να φτάσουμε στο βηματισμό…

Η υπολειτουργία των θεσμών είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη διαφθορά, τις μεγάλες ανισότητες, την αστάθεια, την ανυποληψία και την έλλειψη προοπτικής. Την κατάσταση αυτή τη βιώνει η χώρα μας με τον πιο δραματικό ...