Σπύρος Χ Αλεξόπουλος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Σπύρος Χ Αλεξόπουλος

Η ηλιακή ενέργεια παράγων ανάπτυξης

Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόλογο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών, όπως αιολική, ηλιακή, βιομάζα, αλλά και γεωθερμική ενέργεια. Τόσο το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεσή του, όσο και σύμφωνα με τη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, ο Σύνδεσμος Γερμανικών ...