Νίκος Σταυρακάκης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Νίκος Σταυρακάκης

11ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ: οι ευθύνες όλων μας

Διεθνώς, το πανεπιστημιακό σύστημα εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, που επιβάλλονται από τις ταχύτατες εξελίξεις στις επιστήμες, στην τεχνολογία, στην οικονομία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία και στον πολιτισμό. Οι νέοι όροι διεθνοποίησης Κράτους, ...

Ορθολογικός σχεδιασμός στην Aνώτατη Παιδεία

Ο αναγκαίος ορθολογικός σχεδιασμός της οργάνωσης και χωροθέτησης των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Eρευνας πρέπει να εκπονηθεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για την Παιδεία, την Eρευνα και την Καινοτομία, ...

«Θερμοκήπια» ευτελισμού και λαϊκισμού

Στη χώρα μας σήμερα υπάρχει ένα αρκετά εκτεταμένο και δυναμικό δίκτυο ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο περικλείει ένα ιδιαίτερα υπολογίσιμο σύνολο ακαδημαϊκών δασκάλων υψηλών διεθνών προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης των ελληνικών ...

«Μετά παρρησίας τολμάν»

Θα τολμήσω να τοποθετηθώ «μετά παρρησίας» πάνω στη σημερινή κατάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης, έχοντας διαμορφώσει σαφή άποψη ότι α) η υπέρβαση της μεγαλύτερης κρίσης στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας απαιτεί -μεταξύ των άλλων- την πλήρη ενεργοποίηση ...