Κωνσταντίνος Ρόκας


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Κωνσταντίνος Ρόκας

Το δίλημμα ενός υποψηφίου

Πολλοί φίλοι, άνθρωποι που πιστεύουν στον πολιτικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό της χώρας, μου θέτουν συχνά το ερώτημα γιατί μπήκα στον πολιτικό στίβο μέσα από ένα χώρο που βαρύνεται με τόσα σφάλματα και γιατί δεν επέλεξα να πολιτευθώ με ένα νέο κόμμα ...