Παναγιώτης Δημητράς


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Παναγιώτης Δημητράς

Το εγχειρίδιο του καλού υπαλλήλου παραβιάζεται με το «καλημέρα».

Στις 5 Απριλίου 2012, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας παρουσίασε τον Οδηγό Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς. Μεταξύ άλλων προβλέπει: «[Ο υπάλληλος] Φροντίζει ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν γνώση των εγγράφων, τηρώντας τους περιορισμούς ...