Κώστας Καραμάρκου


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Κώστας Καραμάρκου

Το δυσοίωνο μέλλον της μεταρρυθμιστικής αριστεράς στην Ελλάδα του «μνημονίου»

Επειδή η πολιτική διευθετεί ανθρώπινες ζωές και εκλαμβάνεται πρωτίστως ως βίωμα και δευτερεύοντος ως προσδοκία· επειδή η προβληματική ελληνική κοινωνία, όμηρος του ίδιου της του εαυτού, όμηρος εγχώριων και ξένων δυναστών, είναι πολλαπλώς ηττημένη, ...