Μιχάλης Χρυσοχοϊδης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Για μια εθνική πολιτική στο μεταναστευτικό

Γ??ια το μεταναστευτικό δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Μπορούμε όμως και πρέπει να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε πολιτικές. Να αναλάβουμε, στην πράξη, το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί και να προσφέρουμε το αντίστοιχο έργο. Εχω παρουσιάσει από το καλοκαίρι ...

Να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο του φόβου

Δεν μπορεί να συνεχιστεί η υποβάθμιση που προσβάλλει την Ιστορία της πόλης και απαξιώνει την εικόνα της χώρας διεθνώς Πρωταρχικός στόχος και αδιαμφισβήτητο χρέος μας είναι να γίνει ξανά η Αθήνα, η Ελλάδα, ασφαλής. Να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο του φόβου ...