Γιάννης Αμοιρίδης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Γιάννης Αμοιρίδης

Η αναγέννηση της μεσαίας επιχειρηματικής τάξης

Βασικός πυλώνας ευημερίας ενός κράτους είναι η ύπαρξη μιας δυναμικής και παραγωγικής μεσαίας τάξης. Μεσαία τάξη με ουσιαστικές και πραγματικές δυνατότητες ,και όχι μιας πρόσκαιρης και εικονικής ανθοφορίας. Απαιτούνται άμεσες κρατικές πρωτοβουλίες ...